• Pressemeddelelse


  Århus Kunstbygning åbner
  Fredag d. 9. juni 2006 kl. 16.00

  Jeg går op og ned ad gulvet
  så det støver, støver…

  Max Parylewicz

  Udstillingen "Jeg går op og ned ad gulvet så det støver, støver.." er et samlet værk som indtager rummet og væggene på en måde, så disse bliver til en integreret del af værket. Udstillingen er en form for totalcollage, hvor print i storformat binder værket visuelt og formmæssigt sammen, en Power Point præsentatiom samt mindre væginstallationer der består af malerier, montager, avisbilleder, tekst og symboler. På denne måde udfolder udstillingen sig i rummet og peger dermed på rummets billedkarakter. Herigennem agter Parylewicz at skabe nye betydninger, der tematiserer kunst som udtryk for kulturelle sammenstød.

  Udstillingen giver et indblik i nogle af de strategier som skaber sammenhænge i kunstnerens kreative skabelsesproces. Parylewicz vil inddrage visuelle referencer til forskellige spil som f.eks. skak, ludo og kortspil, som er elementer der går igen i hans kunstneriske produktion. Referencen til spil virker både som et konceptuelt udsagn og som billeddannende element i en malerisk proces, hvor Parylewicz intenderer at udspænde modernitetens grundidé om former og farver, i et konceptuelt visuelt univers. Samtidig er der i spillets logik et fastsat regelsæt, men også en stræben efter at kunne gennemskue modstanderens træk, efter at vinde. Når Max Parylewicz overfører disse strategier til et kunstnerisk udsagn, vidner det om en stræben efter at kunne agere i det fællesmenneskelige adfærdssystem gennem visuelle udtryk.

  Max Parylewicz har altid haft en stærk tilknytning til Århus og er på alle måder en synlig og respekteret del af det lokale kunstneriske miljø, både gennem sit kunstneriske virke og som underviser på en af Århus Kunstakademis malerskoler.

  Udstillingen vises i Århus Kunstbygning 10. juni – 30. juli 2006, og kunstneren vil være til stede i Århus kunstbygning 6. juni – 9. juni. For yderligere information, materiale eller aftale om interview kontakt venligst Sidse Camilla Sørensen på
 • 86 20 60 55 eller ss@aarhuskb.dk

  Med venlig hilsen

  Thorsten Sadowsky,
  leder af Århus Kunstbygning

tilbage